uit de knoop

‘In de wereld van morgen zal het televisieapparaat immers gewoner zijn dan nu de krant.’ 

Knoop (1962)

Bovenstaande quote komt uit het boekje ‘Omgang met kinderen’ van M. Knoop (zijn voornaam is mij onbekend).
Het is een boekje uitgegeven begin jaren zestig van de vorige eeuw. Er wordt nog zonder enige vorm van ironie of gêne gesproken over debielen, imbecielen en idioten om gradaties van zwakzinnigheid (oligofrenie) aan te duiden.

Het wordt nóg interessanter wanneer ik het hoofdstuk lees over het omgaan met technologische vernieuwingen. Knoop beschrijft de intrede van radio en televisie in de belevingswereld van kinderen en de daarmee gepaard gaande weerstand van onderwijs en opvoeders.

Ik had niet gedacht dat ik mijn visie op technologische ontwikkeling kon illustreren met een boekje uit 1962.

In lerarenkamers wordt nogal eens gediscussieerd over wat te doen met mobieltjes in de klas, met games die door leerlingen gespeeld (willen) worden. Er is vaak veel weerstand van ouders/collega’s tegen de intrede van computers, tablets en mobiele devices in het onderwijs. In de cursiefjes laat ik M. Knoop aan het woord.b_884

‘Ouders en pedagogen doen er niet goed aan achter de feiten aan te lopen. De wereld noch de wereldbeschaving zal ten ondergaan door de moderne communicatiemiddelen.’

‘Het is daarom fout steeds op de jeugd van vandaag en op de hedendaagse voortbrengselen der techniek af te geven.’

‘Het enige middel om de televisie zinvol in ons cultuurpatroon op de nemen, is om er de kinderen mee om te leren gaan.’ 

‘Zoals een goede school thans een globe heeft, een filmapparaat bezit en meedoet aan de schoolradio, zo dient de school eveneens een televisietoestel te bezitten.’

‘Er liggen voor opvoeding en onderwijs in het gezin en op school grote mogelijkheden in het gebruik van het televisietoestel. De jeugd moet leren met het televisietoestel om te gaan.’

(Knoop, 1962)

Lees bovenstaande nog eens en vervang ‘televisietoestel’ door bijvoorbeeld ‘mobieltjes’, ‘tablets‘ of ‘social media‘.

Point made.
*mic drop*

Bronvermelding:
Knoop, M., (1962, derde druk). Omgang met kinderen.
Utrecht/Antwerpen: Prisma boeken

Geef een reactie